Nevenwerk-zaamheden

Externe commissies, hoogleraren en redacties

A. Bedner

 • Hoogleraar Recht en Samenleving in Indonesië

 • Departementsvoorzitter Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

 • Voorzitter van de Steering Board van het International Institute of Asian Studies (IIAS)

 • Editor van de Routledge-boekenserie Law, Development and Globalization

 • Editor van de Asian Journal of Law & Society

 • Lid van de Steering Board van het Leiden University Centre for Islamic Studies (LUCIS)

 • Lid van Stuurgroep Leiden Global

W. Berenschot

 • Bijzonder hoogleraar Comparative Political Anthropology, Universiteit van Amsterdam

 • Member Scientific Committee of the International Institute of Asian Studies (IIAS), Leiden

 • Associate Researcher, LP3ES, Jakarta.

 • Lid van de Indonesia and Timor Leste Studies Committee (ITLSTC) van de Association of Asian Studies (AAS)

T. van den Berge

 • Adviseur van de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

M. Bloembergen

 • Hoogleraar Archival and Postcolonial Studies,  Universiteit Leiden

 • Editor-in-Chief of BKI - Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

 • Advisory member (Steering Group and Research) of PPROCE (Pilot Project Provenance Research on Objects of the Colonial Era)

 • Member Advisory Board Dutch Culture

 • Advisory Board Creative Industry Research Project Requesting the logic of the Tillema Collection; Engaging otherwise with the Colonial Archive. 

E.S.J. Captain

 • Lid Rijksadviescommissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ in het kader van de Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap in Nederland, ministerie van VWS Adviseur nieuwe vaste opstelling ‘Onze koloniale erfenis’ van Tropenmuseum Amsterdam

 • Voorzitter Stichting Keti Koti Tafel, Dialoogtafel over de gevolgen van het slavernijverleden

 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Framer Framed, Platform voor Kunst en Cultuur

 • Lid programmacommissie Historicidagen Rotterdam 2021

 • Adviseur biografische reeks ‘Sleutelfiguren’ Prins Bernhard Cultuurfonds

F. Guadeloupe

 • Commissie van Advies Reinwardt Academie
 • Co-editor van Ethnography
 • Academisch adviescommissie van de RCMC (Research Center for Material Culture).

R. Hoefte

 • Bijzonder hoogleraar Surinaamse geschiedenis na 1873 in vergelijkend perspectief, Universiteit van Amsterdam

 • Editor-in-Chief New West Indian Guide

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 • Managing editor, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde

 • Member Executive Board Cambridge History of the Caribbean

 • Board Member Association of Caribbean Historians

 • Lid NWO Vidicommissie (2018-2021)

C.L. Hofman
 

 • Hoogleraar Archeologie van het Caribische gebied met speciale aandacht voor die gebieden waar Nederland een bijzondere band mee heeft, Universiteit Leiden

 • Investigadora Asociada del Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, Dominican Republic

 • Local Champion European City of Science (ESOF) 2022

 • Lid European Science Foundation (ESF) College of Expert Reviewers

 • Lid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

 • Corresponding Fellow British Academy, humanities and social sciences

 • Lid Academia Europaea

 • Lid Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW)

 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen (KHMW)

 • Lid Editorial Advisory Board Journal of Archaeological Method and Theory

 • Lid Editorial Advisory Board Antiquity Journal

 • Series Editor of The Early Americas: History and Culture, Brill

 • Lid Editorial Board Taboui, Caribbean Series, Sidestone Press

T. Hoogervorst

 • Adviseur Wet beëdigde tolken en vertalers

 • Co-oprichter Leiden Centre for Indian Ocean Studies

 • Co-oprichter Bibliotheekcommissie Leiden

 • Editor Wacana

 • Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (boekrecensies)

 • Adviseur Maleise Notulen Kong Koan Archief

 • Adviseur Chinese Indonesian Heritage Centre

 • Ondersteuner monografie genealogie Toegoe (SIGE Magazine)

G. van Klinken

 • Honorary Professor, University of Queensland (Historical and Philosophical Inquiry)

 • Honorary Professor, University of Amsterdam (Moving Matters, Anthropology)

 • Honorary Fellow, KITLV

 • Lid Raad van Indonesia Resources and Information Programme (IRIP)

 • Redactieteam van journal Inside Indonesia

 • Member Editorial Board Southeast Asia Research

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

D. Kloos 

 • Lid van de adviesraad van het tijdschrift Bridging Humanities

 • Lid van Algemeen Bestuur van Leiden Global

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 • Lid van de Netherlands Inter-University School for Islamic Studies (NISIS)

 • Affiliate member, Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS)

 • Lid van de NWO-SGW tafel ‘sociale wetenschappen’. 

G. J. Oostindie

 • Hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis, Universiteit Leiden
 • Voorzitter Bestuur Dr. Silvia W. de Groot Fonds

 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek slavernijgeschiedenis De Nederlandse Bank

 • Lid LUF Bestedingscommissie voor het Fonds Caraïbische Collecties

 • Lid Bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)

 • Lid Commissie Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Raad van Cultuur

 • Lid Commisie Omstreden Monumenten KNAW

 • Lid Internationale Raad van Advies slavernijtentoonstelling Rijksmuseum

 • Lid Programmaleiding Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD)

 • Lid Editorial Board New West Indian Guide

 • Lid Raad van Advies, Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI-NWO)

 • Lid Raad van Advies, Instituut voor de Nederlandse Taal

 • Lid Redactieraad Vernieuwing Museum Bronbeek

H. Schulte Nordholt 

 • Member Editorial board European Journal of East Asian Studies

 • Member Scientific Advisory Board Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD) 1945-1950

 • Member Scientific Advisory Board Humanities & Social Sciences NWO

F. Steijlen

 • Hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief, Vrije Universiteit

 • Lid commissie ‘versterking kennis geschiedenis voormalig Nederland-Indië’

 • Bestuurslid Antropologen Beroepsvereniging

 • Secretaris Stichting SumatraFilms

 • Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut

 • Lid redactieraad tentoonstelling Pala Nutmeg Tales, WestFries Museum

 • Adviseur stichting Nusantara, Amsterdam

S. Visscher

 • Bestuurslid Vereniging KITLV

 • Secretaris selectiecommissie Silvia W. de Groot Fonds

 • Secretaris selectiecommissie Philippus Corts Fonds

 • Interim Managing Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  

 • Secretaris Programmacommissie Scientific Programme Indonesia Netherlands (KNAW)

 • Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)

 • Lid strategisch beleidsoverleg Nederlandse kennissector wat betreft samenwerking met Indonesië

 • Lid werkgroep Indonesië VSNU