KITLV jaarverslag 2024 20240325 122558
Vereniging

Bij Brill Academic Publishers verschenen jaargang 179 van de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia (BKI), met editor-in Chief Marieke Bloembergen en jaargang 97 van de New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids (NWIG), met Editor-in-Chief Rosemarijn Hoefte. 

De Vereniging droeg financieel bij aan de volgende activiteiten:
De vierde Inward – Outward conferentie: ‘Conspiracies of Memories’ wordt gesteund met €2000. Het Poppenspe(e)lmuseum ontving €2000 voor de ontwikkeling van de voorstelling ‘De Buffel en de Tijger’. Maarten Manse en Adriaan Perkasa kregen €1500 om de workshop ‘Towards a new global history of Javanese court culture, politics and governance’  in Solo mogelijk te maken. Esther Captain en Farida Nabibaks ontvingen €2000 voor de workshop ‘Embodied knowledges.

Net als in 2022 droeg de Vereniging in 2023 financieel bij (€5000) aan de bijzondere leerstoel Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, die bekleed wordt door prof.dr. Michiel van Kempen.

Over de fondsen die door de Vereniging worden beheerd, kan het volgende gemeld worden: In de derde subsidieronde van het Philippus Corts Fonds werden vijf aanvragen gehonoreerd. Talisha Schilder ontvangt €2000 voor onderzoek naar ‘Mentawaian and Bornean tattooing practices in the Indonesian Archipelago’, Myra Abubakar €4400 voor haar project over ‘Women in traditional Acehnese literature in the Dutch colonial era’, Maarten Manse €4771 voor de uitgave van het boek Pretense and pragmatism; Taxation and governance in colonial Indonesia, Lara Nuberg en Feba Sukmana €1700 voor een project over de heruitgave van de brievenbundel van Raden Adjeng Kartini. Tenslotte ontvangt Adieyatna Fajri €2000 voor het PhD project ‘Pressing matter’ which aims to develop theoretical models pertaining to the value, ownership, and potentialities of colonial objects. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website. https://www.verenigingkitlv.nl/philippus-corts-fonds/projecten

In de ronde 2023 werden drie subsidieaanvragen van Caraïbische onderzoekers vanuit het Dr. Silvia de Groot Fonds gehonoreerd. Martina Amoksi ontvangt €4000, ter ondersteuning van het project ‘Kawina Ndyuka and Pamaka Maroon historical and contemporary use of traditional territory’, Jonathan Tjien Fooh €3700 voor zijn veldonderzoek over ‘Kita Kene; Uncovering the process of healing from historical trauma among the Javanese community in Suriname’ en Zawdie Sandvliet €2500 voor zijn project over land en landgebruik in 17de- en 18de-eeuws Suriname. Meer informatie over hun onderzoek is te vinden op de website. https://www.kitlv.nl/winnaars-silvia-de-groot-fonds/

Uit het Adatrechtfonds werden in 2023 twee toekenningen gedaan. Jan Folkerts ontving €3500 voor de handelseditie van zijn proefschrift ‘De koloniale illusie; Herman Warner Muntinghe (1773-1827), architect van de koloniale staat’. Maarten Manse €4493 voor het schrijven van Pretense and pragmatism over belastingheffing in koloniaal Indonesië.

Tenslotte werden uit het Collectie- en Publicatiefonds de volgende subsidies toegewezen: Margreet van Till kreeg €1500 voor haar boek Verbannen van Java, LM Publishers €4775 voor de ontwikkeling en uitgave van slavernijgeschiedenisgidsen over Kaapstad en Curaçao, Térosier& Lecurieux ontvingen €2500 voor de ontsluiting van hun projectmateriaal over Farmer practices on Martinique’, Klaas Stutje, €5000 voor de Indonesische vertaling van zijn boek Campaigning in Europe for a Free Indonesia, Kouwagam, €2500 voor de Indonesische uitgave van How lawyers win land conflicts for corporations. Tenslotte ontving de Universiteitsbibliotheek Leiden €2000 ter verwerving van de grote Surinamekaart.

KITLV jaarverslag 2024 20240325 122510
KITLV jaarverslag 2024 20240325 122837
KITLV jaarverslag 2024 sintang 01 231

Leden

De Vereniging had in 2023 315 leden: 182 leden met een digitaal abonnement, 101 leden met een papieren BKI-abonnement en 32 leden met een papieren NWIG-abonnement.

De Vereniging telde in 2023 de volgende ereleden: prof.dr. Taufik Abdullah, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price, prof.dr. R. Schefold, mw. prof.dr. H.A. Sutherland, mw. prof.dr. S. Legêne en prof.dr. G.J. Oostindie.

Bestuur

In het verslagjaar bestond het bestuur uit: Dr. A. Schrikker (voorzitter), mw. drs. Y. Kopijn, dr. G. Jones, mw. drs I. Goedegebuur (penningmeester), en dr. S. Visscher (secretaris), die tevens werkzaam is voor de werkorganisatie.

De vereniging heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en giften voor zowel de schenker als de vereniging niet belastingplichtig zijn.