KITLV jaarverslag 2024 DSCF3208
Externe commissies, hoogleraren en redacties

Externe commissies, hoogleraren en redacties

A. Bedner

 • Hoogleraar Recht en Samenleving in Indonesië

 • Departementsvoorzitter Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

 • Voorzitter van de Steering Board van het IIAS

 • Editor van de Routledge-boekenserie Law, Development and Globalization

 • Editor van de Asian Journal of Law & Society

 • Lid van de Steering Board van het Leiden University Centre for Islamic Studies (LUCIS)

 • Lid van Stuurgroep Leiden Global

W. Berenschot

 • Bijzonder hoogleraar Comparative Political Anthropology, University of Amsterdam

 • Associate Researcher, LP3ES, Jakarta.

 • Lid van de Indonesia and Timor Leste Studies Committee (ITLSTC) van de Association of Asian Studies

M. Bloembergen

 • Hoogleraar Heritages and Postcolonial Studies in Indonesian History, Leiden University, Colonial and Global History

 • Editor-in-Chief of BKI - Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

 • Member Advisory Board Dutch Culture

 • Program Research Member - Circumambulating objects. On paradigms of restitution of Southeast Asian Art (CO-OP) - See https://www.circumambulating.co.uk/

E. Captain

 • Lid commissie onafhankelijk onderzoek naar het Huis Oranje-Nassau en de koloniale geschiedenis
 • Lid Steering Committee Diversity & Inclusion KNAW
 • Voorzitter Stichting Keti Koti Tafel, dialoogtafel over de gevolgen van het slavernijverleden
 • Lid Expertgroep overleg koloniale en slavernijverleden Universiteit Leiden en stad Leiden
 • Adviseur non-fictie kinderboek over de koloniale geschiedenis van Nederland en Indonesië, uitgeverij Gottmer

F. Guadeloupe

 • Commissie van Advies Reinwardt Academie
 • Co-editor van Ethnography
 • Academisch advies commissie van de RCMC (Research Center for Material Culture).

R. Hoefte

 • Buitengewoon hoogleraar Surinaamse geschiedenis na 1873 in vergelijkend perspectief, Universiteit van Amsterdam

 • Editor-in-Chief New West Indian Guide

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 • Member Executive Board Cambridge History of the Caribbean

 • Lid Ethische Commissie KNAW

 • Projectleider Onderzoek koloniale en slavernijverleden Haarlem

 • Projectleider Onderzoek en koloniale en postkoloniale geschiedenis Tilburg

 • Lid Wetenschappelijke Adviescommissie onderzoek slavernijverleden Hoorn

C.L. Hofman  
 

 • Hoogleraar Archeologie van het Caribische gebied met speciale aandacht voor die gebieden waar Nederland een bijzondere band mee heeft, aan de Universiteit Leiden

 • Senior onderzoeker KITLV

 • Investigadora Asociada del Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, Dominican Republic

 • Lid European Science Foundation (ESF) College of Expert Reviewers

 • Lid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

 • Corresponding Fellow British Academy, humanities and social sciences

 • Lid Academia Europaea

 • Lid Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW)

 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen (KHMW)

 • Lid Editorial Advisory Board Journal of Archaeological Method and Theory

 • Lid Editorial Advisory Board Antiquity Journal

 • Series Editor of The Early Americas: History and Culture, Brill (with G. Llanes-Ortiz, K. Noack, and C. Barreto)

 • Lid Editorial Board Taboui, Caribbean Series, Sidestone Press

I. Hoogenboom

 • Managing Editor BKI-Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia

T. Hoogervorst

 • Adviseur Maleise Notulen Kong Koan Archief

 • Adjunct professor Indonesische taal en literatuur, Malang State University (UM)

 • Adviescommissie 'Gordel van Papier' (Huis van het Boek)

 • Adviseur Chinese Indonesian Heritage Centre

 • Adviseur Wet beëdigde tolken en vertalers

 • Bestuurslid Balinese Manuscript Project

 • Co-oprichter Bibliotheekcommissie Leiden

 • Co-oprichter Leiden Centre for Indian Ocean Studies

 • Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (boekrecensies)

 • Editor Journal of the Society for Asian Humanities

 • Editor Wacana

 • Ondersteuner monografie genealogie Toegoe (SIGE Magazine)

 • Preventiemedewerker Arbocommissie

 • Voorzitter Oosters Genootschap Nederland

 • Wetenschapscommissie ICAS

D. Kloos 

 • Lid van Algemeen Bestuur van Leiden Global

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 •  Lid van de Netherlands Inter-University School for Islamic Studies (NISIS)

 • Affiliate member, Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS)

 • Lid van de Academic Advisory Board van het Leibniz-Zentrum Moderner Orient

G. Oostindie

 • Erelid en research fellow KITLV-KNAW

 • Emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis, Universiteit Leiden

 • Voorzitter onderzoekscommissie naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland

 • Lid LUF Bestedingscommissie voor het Fonds Caraïbische Collecties

 • Lid Bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)

 • Lid Commisie Omstreden Monumenten KNAW

H. Schulte Nordholt 

 • Honorary Fellow KITLV

 • Emeritus professor Indonesian History, Leiden University
 • Editor at large book reviews BKI
 • Member Editorial board European Journal of East Asian Studies
 • Member Scientific Advisory Board Humanities & Social Sciences NOW

D. Suhardiman 

 • Bijzonder hoogleraar Natural Resource Governance, Climate and Equity, Universiteit Leiden

 • Lid International Scientific Advisory Board for Wageningen University Research on Colonial Entanglement, Universiteit Wageningen

 • Lid Task Force Climate Research Initiative Netherlands/KIN

 • Lid Working Group KIN-International

 • Lid Editorial Advisory Board Leiden University Press, Universiteit Leiden

 • Editor-in-Chief Environmental Governance Series Leiden University Press,  Universiteit Leiden

 • Lid Food Systems Countdown Initiative, Johns Hopkins University

 • Lid Editorial Board for Agriculture and Human Values Journal

 • Lid International Advisory Board Spaces of Peace, Security and Development Series (Bristol University Press)

F. Steijlen

 • Bijzonder hoogleraar (em.) Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief, Vrije Universiteit
 • Lid commissie ‘versterking kennis geschiedenis voormalig Nederland-Indië’
 • Secretaris Stichting SumatraFilms
 • Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut
 • Adviseur stichting Nusantara, Amsterdam

S. Visscher

 • Bestuurslid Vereniging KITLV
 • Secretaris selectiecommissie Silvia W. de Groot fonds
 • Secretaris selectiecommissie Philippus Corts Fonds
 • Secretaris Programmacommissie Scientific Programme Indonesia Netherlands (KNAW)
 • Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
 • Lid stuurgroep Regiobeleid Indonesië, Universiteit Leiden
 • Lid strategisch beleidsoverleg Nederlandse kennissector wat betreft samenwerking met Indonesië
 • Lid adviescommissie Knowledge House Jakarta