Web S. Emanuelson container met afval
Nevenwerk-zaamheden

Externe commissies, hoogleraren en redacties

A. Bedner

 • Bijzonder hoogleraar Recht en Samenleving in Indonesië
 • Departementsvoorzitter Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 • Voorzitter van de Steering Board van het International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden
 • Editor van de Routledge-boekenserie Law, Development and Globalization
 • Editor van de Asian Journal of Law & Society
 • Lid van de Steering Board van het Leiden University Centre for Islamic Studies (LUCIS)
 • Lid van Stuurgroep Leiden Global

W. Berenschot

 • Bijzonder hoogleraar Comparative Political Anthropology, Universiteit van Amsterdam
 • Lid Scientific Committee of the International Institute of Asian Studies (IIAS), Leiden
 • Associate researcher, LP3ES, Jakarta.
 • Lid van de Indonesia and Timor Leste Studies Committee (ITLSTC) van de Association of Asian Studies

T. van den Berge

 • Adviseur van de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

M. Bloembergen

 • Hoogleraar Archival and Postcolonial Studies, Universiteit Leiden, Colonial and Global History
 • Editor-in-Chief of BKI - Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 
 • Advisory member Steering Group and Research of PPROCE (Pilot Project Provenance Research on Objects of the Colonial Era) 
 • Lid Advisory Board Dutch Culture  
 • Co-chair Atelier KITLV (with dr Esther Captain) 
 • Lid Advisory Board Creative Industry Research Project ‘Requesting the logic of the Tillema Collection. Engaging otherwise with the Colonial Archive’, by Paoletta Holst and Paolo Patelli 
 • Commissie van aanbeveling ‘Indonesië en de Amsterdamse School’, tentoonstelling Museum Het Schip – Museum voor de Amsterdamse School en Volkshuisvesting, Amsterdam
 • Lid Advisory Board ‘Interior(ized) Frontiers; Spatializing colonial housing policies and domestic cultures in the former Dutch Indies through an act of rethinking the colonial archive’, PhD-project Paoletta Holst, Ghent University

E. Captain

 • Lid commissie onafhankelijk onderzoek naar het Huis Oranje-Nassau en de koloniale geschiedenis
 • Lid selectie- en begeleidingscommissie project ‘Óns archief’, Haags Gemeentearchief, ingesteld door de Morrenstichting en het NOT-fonds
 • Lid Rijksadviescommissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ (Commissie Bussemaker) in het kader van de Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap in Nederland, ministerie van VWS
 • Adviseur nieuwe vaste opstelling van de tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’, Tropenmuseum Amsterdam
 • Adviseur nieuwe opstelling van de tentoonstelling ‘Koloniaal Den Haag; Een geschiedenis voor vandaag’, Haag Historisch Museum
 • Voorzitter Stichting Keti Koti Tafel, dialoogtafel over de gevolgen van het slavernijverleden
 • Jurylid van Dr. Albert van der Zeijden-scriptieprijs voor de beste masterscriptie over immaterieel erfgoed, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)
 • Adviseur biografische reeks ‘Sleutelfiguren’ van Prins Bernhard Cultuurfonds

F. Guadeloupe

 • Lid Commissie van Advies Reinwardt Academie
 • Co-editor van Ethnography
 • Lid Academische advies commissie van de RCMC (Research Center for Material Culture).

R. Hoefte

 • Bijzonder hoogleraar Surinaamse geschiedenis na 1873 in vergelijkend perspectief, Universiteit van Amsterdam

 • Editor-in-Chief New West Indian Guide

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 • Lid Executive Board Cambridge History of the Caribbean

 • Lid Ethische Toetsingscommissie KNAW

 • Voorzitter Silvia de Grootfonds

 • Projectleider Onderzoek koloniale en slavernijverleden Haarlem

 • Projectleider Onderzoek en koloniale en postkoloniale geschiedenis Tilburg

C. Hofman
 

 • Hoogleraar Archeologie van het Caribische gebied met speciale aandacht voor die gebieden waar Nederland een bijzondere band mee heeft, Universiteit Leiden

 • Investigadora Asociada del Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, Dominican Republic

 • Local Champion European City of Science (ESOF) 2022

 • Lid European Science Foundation (ESF) College of expert reviewers

 • Lid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

 • Corresponding Fellow British Academy, humanities and social sciences

 • Lid Academia Europaea

 • Lid Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW)

 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen (KHMW)

 • Lid Editorial Advisory Board Journal of Archaeological Method and Theory

 • Lid Editorial Advisory Board Antiquity Journal

 • Series Editor ‘The Early Americas: History and Culture’, Brill

 • Lid Editorial Board Taboui, Caribbean Series, Sidestone Press

I. Hoogenboom

 • Managing Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (vanaf 1 september)

T. Hoogervorst

 • Adjunct professor Indonesische taal en literatuur, Malang State University (UM)

 • Adviseur Wet beëdigde tolken en vertalers

 • Co-oprichter Leiden Centre for Indian Ocean Studies

 • Co-oprichter Bibliotheekcommissie Leiden

 • Editor Journal of the Society for Asian Humanities

 • Editor Wacana

 • Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (boekrecensies)

 • Adviseur Maleise Notulen Kong Koan Archief

 • Adviseur Chinese Indonesian Heritage Centre

 • Ondersteuner monografie genealogie Toegoe (SIGE Magazine)

D. Kloos 

 • Lid van Algemeen Bestuur van Leiden Global

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)

 • Lid van de Netherlands Inter-University School for Islamic Studies (NISIS)

 • Affiliate member, Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS)

 • Lid van de NWO-SGW tafel ‘sociale wetenschappen’. 

G. Oostindie

 • Erelid en research fellow KITLV-KNAW

 • Emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis, Universiteit Leiden

 • Voorzitter onderzoekscommissie van het koloniale verleden van de familie Oranje-Nassau

 • Lid LUF Bestedingscommissie voor het Fonds Caraïbische Collecties

 • Lid Bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)

 • Lid Commisie Omstreden Monumenten KNAW

 • Lid Programmaleiding Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD)

H. Schulte Nordholt 

 • Lid Editorial board European Journal of East Asian Studies

 • Lid Scientific Advisory Board Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD) 1945-1950

 • Lid Scientific Advisory Board Humanities & Social Sciences NWO

D. Suhardiman 

 • Bijzonder hoogleraar Natural Resource Governance, Climate and Equity, Universiteit Leiden

 • Lid International Scientific Advisory Board for Wageningen University Research on Colonial Entanglement, Universiteit Wageningen

 • Lid Task Force Climate Research Initiative Netherlands/KIN

 • Lid Working Group KIN-International

 • Lid Editorial Advisory Board Leiden University Press, Universiteit Leiden

 • Editor-in-Chief Environmental Governance Series Leiden University Press,  Universiteit Leiden

 • Lid Food Systems Countdown Initiative, Johns Hopkins University

 • Lid Editorial Board for Agriculture and Human Values Journal

 • Lid International Advisory Board Spaces of Peace, Security and Development Series (Bristol University Press)

F. Steijlen

 • Bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief, Vrije Universiteit

 • Lid Rijksadviescommissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ (Commissie Bussemaker) in het kader van de Collectieve Erkenning Indische Gemeenschap in Nederland, ministerie van VWS

 • Secretaris Stichting SumatraFilms

 • Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut

 • Adviseur stichting Nusantara, Amsterdam

S. Visscher

 • Bestuurslid Vereniging KITLV

 • Secretaris selectiecommissie Silvia W. de Groot fonds

 • Secretaris selectiecommissie Philippus Corts Fonds

 • Interim Managing Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (tot 1 september)

 • Secretaris Programmacommissie Scientific Programme Indonesia Netherlands (KNAW)

 • Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)

 • Lid stuurgroep Regiobeleid Indonesië, Universiteit Leiden

 • Lid strategisch beleidsoverleg Nederlandse kennissector wat betreft samenwerking met Indonesië

 • Lid adviescommissie Knowledge House Jakarta