Nevenwerkzaamheden

Externe commissies, hoogleraren en redacties

A. Bedner

 • Hoogleraar Recht en Samenleving in Indonesië
 • Departementsvoorzitter Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 • Voorzitter van de Steering Board van het IIAS
 • Editor van de Routledge-boekenserie Law, Development and Globalization
 • Editor van de Asian Journal of Law & Society

W. Berenschot

 • Hoogleraar Comparative Political Anthropology, University of Amsterdam
 • Member Scientific Committee of the International Institute of Asian Studies (IIAS), Leiden
 • Associate Researcher, LP3ES, Jakarta.

T. van den Berge

 • Adviseur van de Stichting Indisch Thee- en Familiearchief Van der Hucht c.s.

M. Bloembergen

 • Hoogleraar Archival and Postcolonial Studies, Leiden University, Colonial and Global History
 • Advisory Member PPROCE (Pilot Project Provenance Research on Objects of the Colonial Era)
 • Member Advisory Board Dutch Culture 
 • Co-chair Atelier KITLV (with dr Esther Captain), see: https://www.kitlv.nl/atelier-kitlv
 • Advisory Board Creative Industry Research Project ‘Requesting the logic of the Tillema Collection. Engaging otherwise with the Colonial Archive’, by Paoletta Holst and Paolo Patelli

E. Captain

 • Voorzitter Stichting Keti Koti Tafel, Dialoogtafel over de gevolgen van het slavernijverleden
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Framer Framed, Platform voor Kunst en Cultuur
 • Lid programmacommissie Historicidagen Rotterdam 2021
 • Adviseur biografische reeks ‘Sleutelfiguren’ Prins Bernhard Cultuurfonds

F. Guadeloupe

 • Commissie van Advies Reinwardt Academie
 • Co-editor van Ethnography
 • Editor CSA Journal

R. Hoefte

 • Buitengewoon hoogleraar Surinaamse geschiedenis na 1873 in vergelijkend perspectief, Universiteit van Amsterdam
 • Editor-in-Chief New West Indian Guide
 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)
 • Managing editor, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
 • Member Executive Board Cambridge History of the Caribbean
 • Board Member Association of Caribbean Historians
 • Lid NWO Vidicommissie (2018-2021)

C.L. Hofman  

 • Hoogleraar Archeologie van het Caribische gebied met speciale aandacht voor die gebieden waar Nederland een bijzondere band mee heeft, aan de Universiteit Leiden
 • Voorzitter stuurgroep Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI)
 • Local Champion European City of Science (ESOF) 2022
 • Lid nationale commissie UNESCO Nederland
 • Lid European Science Foundation (ESF) College of Expert Reviewers
 • Lid Stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
 • Corresponding Fellow British Academy, humanities and social sciences
 • Lid Academia Europaea
 • Lid Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW)
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen (KHMW)
 • Lid Editorial Advisory Board Journal of Archaeological Method and Theory
 • Lid Editorial Advisory Board Journal of Antiquity
 • Series Editor of The Early Americas: History and Culture, Brill (with M.E.R.G.N. Jansen)
 • Lid Editorial Board Taboui, Caribbean Series, Sidestone Press

T. Hoogervorst

 • Adviseur Wet beëdigde tolken en vertalers
 • Adviseur Archipelago Migrations Project, Singapore
 • Co-oprichter Leiden Centre for Indian Ocean Studies
 • Co-oprichter Bibliotheekcommissie Leiden
 • Adviseur KITLV Jakarta
 • Editor Wacana
 • Editor Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (boekrecensies)
 • Academische commissie ICAS
 • Adviseur Maleise Notulen Kong Koan Archief
 • Adviseur Chinese Indonesian Heritage Centre
 • Lid Committee on Research Materials on Southeast Asia (CORMOSEA) 

G. van Klinken

 • Honorary Professor, University of Queensland (Historical and Philosophical Inquiry)
 • Honorary Professor, University of Amsterdam (Moving Matters, Anthropology)
 • Honorary Fellow, KITLV
 • Lid raad van Indonesia Resources and Information Programme (IRIP)
 • Eigenaar van journal Inside Indonesia (www.insideindonesia.org)

D. Kloos 

 • Lid van de Indonesia and Timor Leste Studies Committee (ITLSTC) van de Association of Asian Studies
 • Lid van de adviesraad van het tijdschrift Bridging Humanities
 • Lid van Algemeen Bestuur van Leiden Global
 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)
 • Lid van de Netherlands Inter-University School for Islamic Studies (NISIS)
 • Affiliate member, Leiden University Centre for the Study of Islam and Society (LUCIS)
 • Lid van de NWO-SGW tafel ‘sociale wetenschappen’. 

G. J. Oostindie

 • Hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis, Universiteit Leiden
 • Voorzitter Bestuur Dr. Silvia W. de Groot Fonds
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek slavernijgeschiedenis Amsterdam
 • Lid Bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)
 • id Commissie Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Raad van Cultuur
 • Lid Internationale Raad van Advies slavernijtentoonstelling Rijksmuseum
 • Lid Directeurenoverleg Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD)
 • Lid Editorial Board New West Indian Guide
 • Lid Raad van Advies, Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI-NWO)
 • Lid Raad van Advies, Instituut voor de Nederlandse Taal
 • Lid Redactieraad Vernieuwing Museum Bronbeek

H. Schulte Nordholt 

 • Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’ (Brill/KITLV)
 • Member Editorial Board Southeast Asia Research
 • Member Editorial board European Journal of East Asian Studies
 • Member Scientific Advisory Board Onderzoek ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië
 • 1945-1950’ (KITLV-NIMH-NIOD) 1945-1950
 • Member Scientific Advisory Board Humanities & Social Sciences NWO

F. Steijlen

 • Hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief, Vrije Universiteit
 • Bestuurslid Antropologen Beroepsvereniging
 • Secretaris Stichting SumatraFilms
 • Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut
 • Lid redactieraad tentoonstelling Pala Nutmeg Tales, WestFries Museum
 • Adviseur stichting Nusantara, Amsterdam
 • Lid selectiecommissie ‘Nederlands-Indië, de Antillen en Suriname’ voor ‘de Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’. 

S. Visscher 

 • Bestuurslid Vereniging KITLV
 • Secretaris SPIN commissie
 • Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
 • Lid strategisch beleidsoverleg Nederlandse kennissector wat betreft samenwerking met Indonesië
 • Lid werkgroep Indonesië VSNU