Financieel
overzicht 2020

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald. 

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.